Druk op de Europese Commissie neemt toe om actie te ondernemen tegen hormoonverstoorders


08.07.14 |

Na het Europees Parlement heeft nu ook het Franse Parlement een rapport gepubliceerd waarin het bij de Europese Unie aandringt om maatregelen te nemen tegen hormoonverstoorders. Het rapport stelt dat de volksgezondheid wordt bedreigd door de schadelijke effecten van hormoonverstoorders, wat zal leiden tot stijgende ziektekosten in de toekomst. Ook in Frankrijk rijst de vraag aan de Europese Commissie om een nieuwe strategie over hormoonverstoorders (EDC’s) uit te brengen waarin onder andere een definitie voor hormoonverstorende stoffen vastgelegd moet worden.

Eind februari 2014 heeft Childproof een standpunt over hormoonverstoorders aangenomen. Childproof roept de nationale en Europese politiek dan ook onder andere op om:

  • Europese criteria te ontwikkelen om EDC’s te identificeren, waarbij er rekening wordt gehouden met de specifieke kwetsbaarheid van jonge en ongeboren kinderen voor zelfs al zeer lage concentraties van deze stoffen.
  • Alle EDC’s te identificeren en uit te bannen, vooral bij producten waar kinderen en zwangere vrouwen mee in contact komen.
  • Indicatoren te ontwikkelen om de blootstelling van kwetsbare groepen (prenatale en postnatale kinderen) aan EDC’s te meten.
  • In beleidsmaatregelen m.b.t. EDC’s rekening te houden met het feit dat prenatale en postnatale kinderen het gevoeligst zijn voor de effecten van hormoonontregelaars.
  • Zolang EDC’s nog aanwezig zijn in producten moeten consumenten worden geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s van hormoonontregelaars, zodat zij met kennis van zaken keuzes kunnen maken en hun gedrag en levensstijl kunnen aanpassen. Informatiecampagnes dienen in het bijzonder op de meest kwetsbare groepen te focussen (bv. informatiecampagne die zich tot zwangere vrouwen richt).

 

Daarnaast is de Gezinsbond samen met WECF (Women in Europe for a Common Future) en PAN-Europe (Pesticides Action Network Europa) in juli 2013 een LIFE+ project gestart, genaamd CHILDPROTECT. LIFE+ projecten worden gefinancierd door het Directoraat Generaal Milieu van de Europese Commissie. De komende drie jaar zal de Gezinsbond beleidsmakers, bedrijven en consumenten bewust maken van de problematiek van hormoonverstorende stoffen voor kinderen in onze leefomgeving. CHILDPROTECT past daarmee heel goed binnen het kader van het door de Gezinsbond gelanceerde concept ‘kindnorm’ waarin we onder andere pleiten voor veilige en gezonde product- en milieunormen voor de meest kwetsbare groep binnen de samenleving, onze kinderen.

Op 19 februari 2014 heeft CHILDPROTECT een seminar gehouden om met het project ‘Bescherm kinderen tegen hormoonverstorende stoffen (HVS)’ een politieke dialoog aan te gaan met Europese politici en beleidsmakers.

Meer info: Danielle van Kalmthout, attachee Studiedienst  – danielle.van.kalmthout@gezinsbond.be – 02 507 88 76 (niet op woensdag en vrijdag)

More News

What are EDCs ?

There is growing evidence that EDCs may result in permanent health damage to the hormone system of children. Children’s health should be our primary concern More >>

News

11.06.15 |

Pesticides, BPA cost Dutch society €6 billion in annual health bills, according to calculations by leading scientists, including ChildProtect Expert More >>

Calendar

15 Apr 2015 | Den Haag

Op 15 april 2015 vindt wederom het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid plaats  georganiseerd door More >>


27 Mar 2015 | Driebergen

Protecting children from EDC exposure workshop

The Dutch LIFE project, ‘ChildProtect-Life’ (LIFE12ENV/NL/000833- More >>