Briefing rapport Gezondheidsraad hormoonverstorende stoffen in Tweede Kamer


29.10.14 |

Volgende week dinsdag, 4 november, vindt in de Tweede Kamer een technische briefing plaats van het rapport van de Gezondheidsraad over “prenatale gezondheidseffecten van schadelijke stoffen’ , dat in maart verscheen.

In het rapport worden hormoonverstorende stoffen besproken. Maar in plaats van lezen kun je nu ook een film bekijken waarin met behulp van animatie duidelijk de gezondheidseffecten van hormoonverstorende stoffen wordt uitgelegd.

Bekijk de film hier

In augustus dit jaar werd de documentaire ‘ Endocrination’ uitgebracht door de Franse onafhankelijke journalist Stephane Horel. In deze documentaire spreken wetenschappers, beleidsmakers van de Europese Commissie, NGO’ s en woordvoerders van de chemicaliën en pesticiden industrie over het moeizame proces dat het ontwikkelen van Europees beleid op het gebied van hormoonverstorende stoffen bemoeilijkt en vertraagd.

De film laat duidelijk zien hoe het proces van beleid maken in Europa in zijn werk gaat en belicht de rollen van de verschillende belangengroepen. Aan de ene kant willen de beleidsmakers de burgers beschermen door een verbod op de hormoonverstorende stoffen. Zij hebben de wetenschap en de NGO’s aan hun kant. Aan de andere kant lobbyt de industrie ervoor om geen overhaaste beslissingen te nemen. Hierbij maken zij gebruik van PR middelen die ook de tabaksindustrie gebruikte toen overheden zich gingen richten op het maken van een tabakswet. De industrie gebruikt pseudo wetenschappelijke principes om tegen te gaan dat er wetgeving komt, ze schilderen voorstanders van een verbod op hormoonverstorende stoffen af als ideologisten. In de zomer van 2013 verscheen er een open brief gericht aan professor en secretaris generaal van de EU Anne Glover. In deze brief schreven een aantal toxicologen dat het onderzoek dat werd gebruikt als argument om over te gaan op een preventief verbod van de chemicaliën, geen wetenschappelijke gronden bevatte om dit verbod te rechtvaardigen, een bewering waarvan de meeste ondertekenaars van de brief later afstand van deden, en waar vanuit de wetenschap kritisch op werd gereageerd. Daarnaast bleek later dat een groot deel van de betrokken wetenschappers bij de brief, gelinkt kon worden aan verschillende bedrijven uit de industrie.

endocrination-film-flyer

Dit lobbyen in de hoogste regionen van de EU heeft ervoor gezorgd dat er momenteel een ‘impact assessment’ loopt waarin naast het maatschappelijk en milieu aspect ook het economische plaatje rondom een preventief verbod wordt belicht. Dit onderzoek kan zeker in het voordeel kan werken voor de chemicaliën en pesticiden industrie.

Helaas is het onderzoek nog niet gestart, en wordt het steeds verder uitgesteld.

De film belicht het hele proces tot nu toe, de makers laten zien wat de effecten zijn van de lobby van de industrie, en hoe er met een enkele brief, juist getimed en gericht aan de juiste persoon, een enorme vertraging op het proces van beleid rondom hormoonverstorende stoffen is ontstaan. Wat betekent dat er tot op de dag van vandaag nog geen beslissing is genomen door de EU over een verbod op hormoonverstorende stoffen.

WECF is van mening dat de gezondheid van alle inwoners van de EU, en vooral van vrouwen en kinderen, moet worden beschermd en verdedigd. Het WECF mengt zich daarom in het debat over hormoonverstorende stoffen, en dringt er bij beleidsmakers op aan een preventief beleid te voeren op het gebruik ervan in producten die bedoeld zijn voor zwangere vrouwen, baby’s en kinderen.

More News

What are EDCs ?

There is growing evidence that EDCs may result in permanent health damage to the hormone system of children. Children’s health should be our primary concern More >>

News

11.06.15 |

Pesticides, BPA cost Dutch society €6 billion in annual health bills, according to calculations by leading scientists, including ChildProtect Expert More >>

Calendar

15 Apr 2015 | Den Haag

Op 15 april 2015 vindt wederom het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid plaats  georganiseerd door More >>


27 Mar 2015 | Driebergen

Protecting children from EDC exposure workshop

The Dutch LIFE project, ‘ChildProtect-Life’ (LIFE12ENV/NL/000833- More >>